Beleidsplan Nijmeegse Wereldactiviteiten en Nijmeegse Wereldkinderdag

November 2013

Projecttitel
Wereldactiviteiten en Nijmeegse Wereldkinderdag

Initiatiefnemer
Stichting Nijmeegse Wereldkinderen

Aanleiding
Veel jongeren groeien zonder problemen op in deze samenleving. Maar met een deel gaat het niet goed. De Stichting Nijmeegse Wereldkinderen is hiervan op de hoogte en neemt deze ontwikkelingen heel serieus. Volgens leden van de stichting (veelal moeders van kinderen in o.a. de basisschoolleeftijd uit verschillende wijken en scholen in Nijmegen) is de wortel van deze maatschappelijke ontwikkeling het principe: jong geleerd, oud gedaan': wanneer kinderen op zeer jonge leeftijd in aanraking komen met activiteiten waarbij onder andere het ontdekken van hun talenten mogelijk wordt gemaakt en zij zich met plezier storten in een leuke activiteit de kans op bijvoorbeeld schooluitval veel kleiner wordt.
Actieve ouders binnen de Stichting Nijmeegse Wereldkinderen hebben de handen ineengeslagen om de behoefte aan onderlinge gerichte uitwisseling over de knelpunten in de samenleving, die vooroordelen veroorzaken enigszins weg te werken. De stichting wil activiteiten organiseren waarbij kinderen en hun ouders met verschillende culturele en sociale achtergronden elkaars harten veroveren, om via deze weg met elkaar samen te werken aan een betere samenleving, waarin er meer begrip wordt gekweekt voor elkaar.

Om dit voor elkaar te krijgen willen betrokken ouders regelmatig bij elkaar komen om activiteiten te ontwikkelen –Wereldactiviteiten en Nijmeegse Wereldkinderdag- en deze activiteiten onder de aandacht te brengen van o.a. basisscholen en verschillende organisaties.

De Wereldactiviteiten en de Nijmeegse Wereldkinderdag worden georganiseerd door ouders en organisaties vanuit verschillende wijken. Stichting Nijmeegse Wereldkinderen initieert, coördineert en ondersteunt deze activiteiten in samenwerking met verschillende basisscholen uit Nijmegen, de gemeente Nijmegen, verschillende welzijns- en zelforganisaties (Inter-Lokaal, Tandem, Stichting Savarona, Jongerencentrum Staddijk, Technisch Creatief Centrum Nijmegen
en Russich Educatief Cultureel Centrum) en is bedoeld voor álle kinderen en hun ouders/verzorgers.
Omdat in Nederland ook álle kinderen samen de toekomstige maatschappij moeten gaan vormgeven wil de Stichting Nijmeegse Wereldkinderen dit idee uitdragen naar andere ouders bij wie het thema participatie, integratie en segregatie bij kinderen en hun ouders leeft.

Visie
Door Wereldactiviteiten en in het bijzonder de Nijmeegse Wereldkinderdag te organiseren, creëren we situaties waarin leerlingen van alle achtergronden de kans krijgen om elkaar te zien, te ontmoeten en hun talenten te ontdekken.
De activiteiten helpen de kloof verkleinen en maken eerste kennismakingen mogelijk. De inzet van muziek, dans en zang zal hierbij cruciaal zijn. Dit ‘samen beleven’, bijvoorbeeld van muziek, dans en andere culturele uitingen, is een veelgebruikte en succesvolle manier om mensen, en zeker kinderen, nader tot elkaar te brengen.
Een ander belangrijk punt is dat veel leerlingen van Nijmeegse basisscholen nu vaak op scholen zitten vaak met een homogene samenstelling, hierdoor komen kinderen zelden in contact met kinderen met andere culturele achtergronden. Door de overheid is een sterk ingezet om deze segregatie te bestrijden. Dit zal echter op korte termijn nog weinig veranderen aan de dagelijkse realiteit van de leerlingen op de scholen. Maar tijdens de Wereldactiviteiten en de Nijmeegse Wereldkinderdag kunnen in ieder geval de kinderen en hun ouders volop genieten en anderen ontmoeten op een leuke en informele manier. Zo wordt men minder elkaars vreemde. Kinderen zijn de toekomst van ons land en daardoor ook van onze stad en verdienen best eens extra aandacht. Deze visie is belangrijk voor het kweken van begrip voor elkaar in onze maatschappij. Met elkaar, voor elkaar en door elkaar kunnen wij als Nijmeegse gemeenschap laten zien dat wij dit uitdragen.

Doel
Het verhogen van de sociale cohesie en participatie door het creëren van activiteiten waar leerlingen en hun ouders van de verschillende basisscholen en wijken van Nijmegen aan kunnen deelnemen, waarbij muziek en dans een belangrijke rol speelt. Kortom, iedereen kan volop anderen ontmoeten op een leuke en informele manier.

Looptijd
In 2014 is het creëren van draagvlak, het wekken van enthousiasme en het opbouwen van vertrouwen bij scholen, ouders en leerlingen van belang. Om die reden zullen we daarin moeten investeren.

Wanneer we dit doel hebben bereikt is ons lange-termijn doel dat de Wereldactiviteiten en Nijmeegse Wereldkinderdag structureel worden opgenomen in programma’s van scholen en wijken. Kinderen gaan zichzelf en elkaar dan herkennen, willen zelf óók wel eens op dat podium staan, weten meer over bepaalde landen, kortom: het gaat een ontmoetingsplaats worden in de leefwereld van Nijmeegse (basisschool)leerlingen en hun ouders en of verzorgers.

Activiteitenplanning 2014
Van Januari 2014 t/m December 2014

Januari 2014 – maart 2014
Activiteit:
•  Opzetten en uitvoeren wereldactiviteiten die ouders en kinderen zelf
bedenken met ondersteuning van Stichting Nijmeegse Wereldkinderen (projectactiviteiten over samen spelen en samen werken, debatteren met kinderen, activiteiten voor ouders en kinderen samen, sociale vaardigheden met aandacht voor culturele en individuele verschillen) in samenwerking met heel veel scholen, ouders, kinderen en andere welzijns- en zelforganisaties en verenigingen.
•  Vaststellen  globale programma Wereldkinderdag 2014 in overleg met ouders en kinderen (o.a. Tieners)
•  Werving ouders via scholen en overige netwerken voor Wereldactiviteiten
•  Werving kinderen via scholen en overige netwerken
Doel
•  Sociale cohesie bevorderen
•  Maatschappelijke participatie bevorderen
•  Aandacht voor segregatie middels Wereldactiviteiten op scholen, bij organisaties, in wijkcentra e.d.

April 2014- juni 2014
Activiteit:
•  Werving ouders via scholen en overige netwerken voor Nijmeegse Wereldkinderdag
•  Werving kinderen via scholen en overige netwerken voor Nijmeegse Wereldkinderdag
Doel
Meer samenwerking bewerkstelligen en begrip voor elkaars ‘anders’ zijn door middel van deelname aan activiteiten die de doelgroep zelf hebben opgezet.

Juli-aug 2014
Activiteit:
Vakantie!

September 2014
Activiteit:
•  Activiteiten ten uitvoer brengen tijdens groots evenement Nijmeegse Wereldkinderdag (optredens, wereldspelen, teamspelen) in samenwerking met heel veel ouders, kinderen en andere organisaties.
•  Evaluatie activiteiten

Oktober-november
Activiteit:
Afronding activiteiten 2014

December 2014
Activiteit:
Ontwikkelen nieuwe activiteiten 2015 samen met actieve kinderen en ouders.