Read More

De Wereldkinderdag is een initiatief van meerdere Nijmeegse moeders van verschillende culturen en achtergronden. Het samen kunnen leven en samen kunnen werken als volwassene in de Nederlandse samenleving zien ze als een doel van de opvoeding.

Inmiddels is het initiatief uitgegroeid tot een stichting: Stichting Nijmeegse Wereldkinderen.
Vanuit deze stichting is het streven om meer kennis, ontmoeting en samenwerking tussen kinderen met verschillende achtergronden en hun ouders/verzorgers mogelijk te maken. Muziek en cultuur spelen hierbij een belangrijke rol.

Deze moeders zochten én vonden een effectieve manier om kinderen en hun ouders anderen te laten ontmoeten, maar ook ‘live’ actief te leren over landen en culturen, veelal onder begeleiding van mensen uit de cultuur zelf. Maar daar stopt het niet: zoals ook in de echte maatschappij, is het kennen van elkaar niet voldoende; uiteindelijk moeten we met elkaar samenwerken!

Missie:
Wij willen de maatschappelijke en culturele participatie van de allochtone-autochtone jeugd en hun ouders en/of verzorgers vergroten.

Visie:
Allochtone en autochtone jeugd en hun ouders en /of verzorgers met elkaar in contact brengen om meer begrip voor elkaar en elkaars achtergrond te krijgen en ze de mogelijkheid te bieden mee te doen – te participeren- in plaats van te kijken naar of zich niet verbonden voelen met de Nijmeegse samenleving.

Doel:
Stichting Nijmeegse Wereldkinderen heeft het doel om de culturele en maatschappelijke participatie van de allochtone en autochtone jeugd en hun ouders en/of verzorgers in de samenleving te vergroten.